logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Aktualne przetargi  
 
 


Data publikacji: 16.02.2018
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: "Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018" - w zakresie remontu pomieszczeń mieszkalnych nr 49, 50, 51, 138, 139, 140, 72, 120 oraz związane z nimi prace na niższych kondygnacjach.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 oferta
  3. Załącznik nr 2 oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 wykaz robót
  5. Załącznik nr 4 umowa
  6. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 6 przedmiary robót
  8. Załącznik nr 7 projekt
Termin składania ofert: 06.03.2018 r., godz. 12:00 w Recepcji Domu
Informacja z otwarcia ofert: Informacja tutaj
-----------------------
Zwyciezca przetargu: Wyniki tutaj
-----------------------

Data publikacji: 26.01.2018
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2018:
  1. Plan postępowań.pdf
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2016 DPS Tarnów