logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Aktualne przetargi  
 
 


Data publikacji: 29.11.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (DDP, mieszkańcy DPS) w okresie od 2.01 do 31.12.2018 r.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:
  1. SIWZ.pdf
  2. Załącznik nr 1.pdf
  3. Załącznik nr 2.pdf
  4. Załącznik nr 3.pdf
  5. Załącznik nr 4.pdf
  6. Załącznik nr 5.pdf
  7. Tabele do przetargu


Termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 12:00 -----------------------

Data publikacji: 21.11.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2018:
  1. Plan postępowań.pdf
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2016 DPS Tarnów