logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Szpitalna 53
33-100 Tarnów
e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
tel: 14 6888-667, 14 6888-668, 14 6888-669
tel/fax: 14 6888-666
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów