logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
Przetargi zakończone  
 
 


Data publikacji: 18.12.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie informuje o zakończeniu postępowania i o dokonanym wyborze oferty na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w roku 2018 złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Eneretyki Cieplnej SA w Tarnowie

Informacja: tutaj

Data publikacji: 29.11.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (DDP, mieszkańcy DPS) w okresie od 2.01 do 31.12.2018 r.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:

Termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 12:00
Informacja z otwarcia ofert: tutaj (Data publikacji: 14.12.2017 r.)
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: (Data publikacji: 28.12.2017 r.)
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce - tutaj
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - tutaj
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie - tutaj
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - tutaj
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - tutaj
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe, mrożonki warzywne - tutaj
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne - tutaj
 • Zadanie nr 8 - Jajka - tutaj

-----------------------

Data publikacji: 21.11.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2018:
 1. Plan postępowań.pdf


Data publikacji: 19.09.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż fabrycznie nowych zmywarek dla kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Ogłoszeniu:
 1. Ogloszenie.pdf

Termin składania ofert: 27.09.2017 r., godz. 13:00

Data publikacji: 30.06.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż fabrycznie nowych pralnico-wirówek w pomieszczeniu pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Ogłoszeniu:
 1. Ogloszenie.pdf
 2. Ogloszenie.doc

Termin składania ofert: 12.07.2017 r., godz. 13:00

Data publikacji: 15.03.2017
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol wg PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania: "Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie" - w zakresie remontu 8-miu pomieszczeń mieszkalnych nr 66,67,68,69,123,124,125,126.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 30.03.2017 r., godz. 12:00 w Recepcji Domu
Informacja z otwarcia ofert: Informacja tutaj
-----------------------
Zwyciezca przetargu: Wyniki tutaj
-----------------------

Data publikacji: 02.12.2016
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS w okresie od 2.01 do 31.12.2017 r.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:

Termin składania ofert: 12.12.2016 r., godz. 12:00
Informacja z otwarcia ofert: tutaj
(Data publikacji: 12.12.2016 r.)
Sprostowanie do podanej informacji z czynności otwarcia ofert: tutaj
(Data publikacji: 19.12.2016 r.)
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: (Data publikacji: 27.12.2016 r.)
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce - tutaj
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - tutaj
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie - tutaj
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - tutaj
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - tutaj
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe, mrożonki warzywne - tutaj
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne - tutaj
 • Zadanie nr 8 - Jajka - tutaj

-----------------------

Data publikacji: 02.11.2016
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dostawy gazu z sieci gazowej w roku 2017 na cele opałowe.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 21.11.2016 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: Wyniki tutaj

Data publikacji: 05.07.2016
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w DPS.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 29.07.2016 r., godz. 09:00 w Recepcji Domu
-----------------------
Zwyciezca przetargu: Wyniki tutaj
-----------------------

Data publikacji: 15.06.2016
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w DPS.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 01.07.2016 r., godz. 09:00 w Recepcji Domu
-----------------------
Zwyciezca przetargu: przetarg unieważniono z powodu braku ofert - więcej informacji tutaj
-----------------------

Data publikacji: 14.01.2016
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
 1. Zapytanie_ofertowe.pdf
 2. Załącznik.pdf

Termin składania ofert: 27.01.2016 r., godz. 12:00

Data publikacji: 25.11.2015
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny na dostawę żywności w okresie od 2.01 do 31.12.2016 r.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:

Termin składania ofert: 07.12.2015 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS" Andrzej Michniak, 32-852 Dębno, Sufczyn 183
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - Zakład Piekarniczy "STARÓWKA" A. Kobel i A. Kobel S.C., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - drób - "DROBTAR" Spółka z o.o., 33-151 Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice 50B
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - Przetwórstwo Mięsa ŁATANICE Zbigniew Chrobot, 28-160 Wiślica, Łatanice 132
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe, mrożonki warzywne - JAWIT A. i J. Białas L. i W. Lampara Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Agata Dumana, 32-720 Nowy Wiśnicz, Kobyle 16
 • Zadanie nr 8 - Jajka - F.H. JAJ-POL s.c. M.P. Słowik, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 20

-----------------------

Data publikacji: 10.11.2015
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w 2016 roku gazu ziemnego z sieci gazowej na cele opałowe.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku:
Termin składania ofert: 18.11.2015 r., godz. 13:00

Data publikacji: 27.10.2015
BZP Numer ogłoszenia: 156557-2015
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza zamówienie publiczne na roboty budowlane w DPS.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 12.11.2015 r., godz. 09:00
-----------------------
Zwyciezca przetargu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-INS-BUD Jan Sterkowiec, 33-173 Jodłówka Tuchowska - więcej informacji tutaj
-----------------------

Data publikacji: 08.10.2015
BZP Numer ogłoszenia: 266462 - 2015
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza zamówienie publiczne na roboty budowlane w DPS.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 22.10.2015 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwyciezca przetargu: przetarg unieważniono - więcej informacji tutaj
-----------------------

Data publikacji: 16.01.2015
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 27.01.2015 r., godz. 12:00

Data publikacji: 15.12.2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkańców Domu w roku 2015.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 23.12.2014 r., godz. 11:00

Data publikacji: 26.11.2014
BZP Numer ogłoszenia: 244875 - 2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny na dostawę żywności w okresie 2.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:

Termin składania ofert: 08.12.2014 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
-----------------------

Data publikacji: 16.06.2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza zamówienie publiczne na kompleksowe opracowanie w 2014 roku dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Bezpieczna przystań seniora w DPS przy ul. Szpitalnej w Tarnowie".
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 30.06.2014 r., godz. 13:00 -----------------------
Zwyciezca przetargu: Firma Usługowo-Handlowa "WNUK", 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 13
-----------------------

Data publikacji: 17.04.2014
BZP Numer ogłoszenia: 131938 - 2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Bezpieczna przystań seniora w DPS przy ul. Szpitalnej w Tarnowie".
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załącznikach do ogłoszenia:
Termin składania ofert: 09.05.2014 r., godz. 13:00 -----------------------
Zwycięzca przetargu: przetarg unieważniono - więcej informacji tutaj
-----------------------

Data publikacji: 22.01.2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na remont układu wtryskowego w samochodzie osobowym FORD Nr rej. KT 50303 stanowiącym własność Gminy Miasto Tarnów.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 31.01.2014 r., godz. 11:00
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Auto Motive Sp. z o.o. Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 13, 33-113 Zgłobice
-----------------------

Data publikacji: 14.01.2014
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków czystości w roku 2014.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 27.01.2014 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA" Barbara Szczepaniec, ul. Miłkowskiego 8/45, 30-349 Kraków
 • Zadanie nr 2 - Firma Handlowa "MADO" s.c. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 11.12.2013
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę kompletów pościeli i ręczników. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 17.12.2013 r., godz. 11:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
ręczniki - AGNES BiS s.c. B.Cygan, A.Babiarz ul. Czerwona 49, 33-100 Tarnów
pościel - w dniu 18.12.2013 unieważnienie przetargu pisemnego, z powodów wynikłych w momencie składania zamówienia
-----------------------

Data publikacji: 25.11.2013
BZP Numer ogłoszenia: 250523-2013
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2014 roku. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku:
Termin składania ofert: 10.12.2013 r., godz. 13:00

Data publikacji: 25.11.2013
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie informuje, iż ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę żywności w 2014 roku dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni w dwóch Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa tj.:
a) Dom Pomocy Społecznej; 33 - 101 Tarnów; ul. Czarna Droga 48; NIP: 873-16-93-217
b) Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie; 33-100 Tarnów; ul. Szpitalna 53; NIP: 873-00-10-162

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, które można pobrać ze strony: portal.dps-tarnow.bip-gov.info.pl.
Informacje o wyborze na stronie: portal.dps-tarnow.bip-gov.info.pl.
Data publikacji: 19.02.2013
BZP Numer ogłoszenia: 26109 - 2013
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności w okresie od 2 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013 dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni w dwóch Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa tj.:
a) Dom Pomocy Społecznej; 33 - 101 Tarnów; ul. Czarna Droga 48; NIP: 873-16-93-217
b) Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie; 33-100 Tarnów; ul. Szpitalna 53; NIP: 873-00-10-162
,
w tym:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - drób
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe, mrożonki warzywne
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne
 • Zadanie nr 8 - Jajka

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 05.03.2013 r., godz. 12:00 -----------------------
Zwycięzcy przetargu:
-----------------------

Data publikacji: 11.01.2013
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków czystości w roku 2013.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 21.01.2013 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - "TABOX" Sp. z o. o., 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 8
 • Zadanie nr 2 - Firma Handlowa "MADO" s.c. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 13.12.2012
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkańców Domu w roku 2013.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 27.12.2012 r., godz. 11:00
----------------------
Zwycięzcy przetargu: "PREGIPS", Spółka Akcyjna, ul. Gromadzka 52, 33-719 Kraków
-----------------------


Data publikacji: 20.11.2012
BZP Numer ogłoszenia: 461064 - 2012
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (ZOL, DDP, mieszkańcy DPS) w I kwartale 2013 r. , w tym:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne
 • Zadanie nr 8 - Jajka

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 05.12.2012 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS", Andrzej Michnik, 32-852 Dębno, Sufczyn 183
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - Piekarnia "SŁOTWINKA" Stanisław Zając, 32-800 Brzesko, ul.Kołłątaja 13
 • Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 4 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - "DROBTAR" Sp. z o.o., 33-151 Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice 50B
 • Zadanie nr 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LASKOPOL", Halina Dudek, Roman Dudek, Spółka Jawna, 34-600 Limanowa, ul. Tarnowska
 • Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe - "JAWIT" A. i J. Białas, L.i W. Lampara, Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 5
 • Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • Zadanie nr 8 - Jajka - Firma Handlowa "JAJ-POL" s. c. M. P. Słowik, ul. Bandrowskiego 20, 33-100 Tarnów

-----------------------

Data publikacji: 23.01.2012
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków czystości w roku 2012.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 30.01.2012 r., godz. 12:00
-----------------------

Data publikacji: 14.12.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkańców Domu w roku 2012.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 23.12.2011 r., godz. 11:00
----------------------
Zwycięzcy przetargu: "PREGIPS", Spółka Akcyjna, ul. Gromadzka 52, 33-719 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 06.12.2011
BZP Numer ogłoszenia: 318699 - 2011
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 398932 - 2011 data 28.11.2011 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (ZOL, DDP, mieszkańcy DPS) w 2012 roku.
Protokół spisany w dniu 6.12.2011 r. na okoliczność dokonania zmiany w treści specyfikacji.
Zmiana dotyczy załącznika do zadania nr 5 produkty mleczarskie tj. w pozycji 6 podano 1 990 l mleka
winno być 19 900 l.
Komisja Przetargowa w związku z powyższym proponuje na podstawie art. 38 ust. 6 pzp. dokonać zmiany w treści specyfikacji oraz przedłużyć termin składania ofert do dnia 09.12.2011 r. godz. 12:00.

Data publikacji: 28.11.2011
BZP Numer ogłoszenia: 398932 - 2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (ZOL, DDP, mieszkańcy DPS) w 2012 roku , w tym:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze
 • Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze
 • Zadanie nr 4 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane, przetworzone owoce
 • Zadanie nr 5 - Produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 6 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 7 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 8 - Ryby przetworzone i konserwowe
 • Zadanie nr 9 - Ziemniaki, warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa owocowe, warzywa liściaste, owoce tropikalne, owoce i inne niż tropikalne
 • Zadanie nr 10 - Jajka

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 09.12.2011 r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2011 r., godz. 12:15
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - "ANKA" A. Znamirowska, G.Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
 • Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 4 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane, przetworzone owoce - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 5 - Produkty mleczarskie - Mlektar, Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 46
 • Zadanie nr 6 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - "DROBTAR" Sp. z o.o., 33-151 Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice 50B
 • Zadanie nr 7 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 8 - Ryby przetworzone i konserwowe - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" Hurtownia Artykułów Spożywczych, Mrożonek i Lodów, E. Bąk, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec
 • Zadanie nr 9 - Ziemniaki, warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa owocowe, warzywa liściaste, owoce tropikalne, owoce i inne niż tropikalne - "MARTEX" Piotr Ziembla, Jerzy Banyś, Spółka Jawna, ul. Brzezowiecka 4, 32-800 Brzesko
 • Zadanie nr 10 - Jajka - Firma Handlowa "JAJ-POL" s. c. M. P. Słowik, ul. Bandrowskiego 20, 33-100 Tarnów

-----------------------

Data publikacji: 05.12.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe ogłoszone na dzień 2.12.2011 na: kompleksową usługę - dostawy w 2012 roku gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w celu zaopatrzenia budynku mieszkalnego na działce 74/6 stanowiącej własność Gminy Miasto Tarnów i będącym w trwałym zarządzie Zamawiającego. Kod zamówienia wg CPV: 09123000-7 gaz, 65210000-8 przesył gazu.
Zostało unieważnione w dniu 5.12.2011 na podstawie art.93 ust.1 ustawy pzp.

Data publikacji: 02.12.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe ogłoszone na dzień 01.12.2011 na: kompleksową usługę - o której mowa w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008 r. - polegającą na ciągłej dostawie w 2012 roku energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, w celu zaopatrzenia w energię obiektów Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 - tj. dwóch budynków mieszkalnych i oświetlenia terenu na działce 74/6 stanowiącej własność Gminy Miasto Tarnów, będących w trwałym zarządzie Zamawiającego zostało w dniu 2.12.2011 unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy pzp.

Data publikacji: 21.11.2011
BZP Numer ogłoszenia: 387634 - 2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2012 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
Termin składania ofert: 02.12.2011 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 21.11.2011
BZP Numer ogłoszenia: 387580 - 2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2012 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
Termin składania ofert: 01.12.2011 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 15.02.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę jaj dla potrzeb zbiorowego żywienia osób przebywających w DPS.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowa "JAJ-POL" s. c. M. P. Słowik, ul. Bandrowskiego 20, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 14.01.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków czystości w roku 2011.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 25.01.2011 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: "TABOX" Sp. z o. o., 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 8
-----------------------

Data publikacji: 11.01.2011
BZP Numer ogłoszenia: 12269 - 2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób przebywających w DPS w 2011 roku, w tym:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze
 • Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze
 • Zadanie nr 4 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane, przetworzone owoce
 • Zadanie nr 5 - Produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 6 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 7 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • Zadanie nr 8 - Ryby przetworzone i konserwowe
 • Zadanie nr 9 - Ziemniaki, warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa owocowe, warzywa liściaste, owoce tropikalne, owoce i inne niż tropikalne
 • Zadanie nr 10 - Jajka

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 20.01.2011 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS" Andrzej Michniak, 32-852 Dębno, Sufczyn 183
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze - "ANKA" A. Znamirowska, G.Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
 • Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS" Andrzej Michniak, 32-852 Dębno, Sufczyn 183
 • Zadanie nr 4 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane, przetworzone owoce - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS" Andrzej Michniak, 32-852 Dębno, Sufczyn 183
 • Zadanie nr 5 - Produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 33-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 6 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 7 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - Zakład Masarski "ZDRÓJ", 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25
 • Zadanie nr 8 - Ryby przetworzone i konserwowe - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" Hurtownia Artykułów Spożywczych, Mrożonek i Lodów, E. Bąk, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec
 • Zadanie nr 9 - Ziemniaki, warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa owocowe, warzywa liściaste, owoce tropikalne, owoce i inne niż tropikalne - P. P. H. U. "FRUTIX" S. c. Pająk Marek, Pająk Paweł, 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 95
 • Zadanie nr 10 - Jajka - przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty)

-----------------------

Data publikacji: 19.01.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w 2011 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 19.01.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wody pitnej i odbiór ścieków w 2011 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 19.01.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2011 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
-----------------------

Data publikacji: 19.01.2011
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2011 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 22.12.2010
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 24.01.2004 - prawo zamówień publicznych - informuję o unieważnieniu postepowania przetargowego na dostawę żywności na 2011 r. ogłoszonego w BZP poz. 389808-2010, nasz znak DAGT.380-6/10.
Powodem unieważnienia postępowania jest brak odpowiedniej kwoty na sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 441 360,00 zł, natomiast suma wartości ofert z najniższą kwotą wynosi 461 443,09 zł (po sprawdzeniu rachunkowym: 461 357,82 zł) czyli przewyższa kwotę, którą dysponuje Zamawiający. Zamawiający nie ma obecnie możliwości zwiększenia tej kwoty przed terminem zawarcia umowy na 2011 r.

Data publikacji: 06.12.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę leków dla Mieszkańców Domu w roku 2011.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 27.12.2010 r., godz. 12:00
----------------------
Zwycięzcy przetargu: Apteka "ESKULAP", ul. Czerwonych Klonów 4, 33-101 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 06.12.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkańców Domu w roku 2011.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu:
Termin składania ofert: 20.12.2010 r., godz. 12:00
----------------------
Zwycięzcy przetargu: "PREGIPS", Spółka Akcyjna, ul. Gromadzka 52, 33-719 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 06.12.2010
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Z powodu braku ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2011 roku do obiektów zamawiającego ustalonym na dzień 01.12.2010 ogłoszonym w BZP pod nr 366796 - 2010 postępowanie przetargowe o nr sprawy DAGT.380-5/10 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: 30.11.2010
BZP Numer ogłoszenia: 389808 - 2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób przebywających w DPS w 2011 roku, w tym:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby świeże
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce
 • Zadanie nr 10 - Jaja

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 14.12.2010 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych
-----------------------

Data publikacji: 12.11.2010
BZP Numer ogłoszenia: 366796 - 2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2011 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
Termin składania ofert: 01.12.2010 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 16.02.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w 2010 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 16.02.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wody pitnej i odbiór ścieków w 2010 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 16.02.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2010 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
-----------------------

Data publikacji: 16.02.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2010 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENION Energia Sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 11.01.2010
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę środków czystości w roku 2010.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 22.01.2010 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: CHEMIGOS Hurtownia Chemii Gospodarczej, Pokorski Jerzy i Zbigniew, Spółka Jawna, ul. K. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów
-----------------------

Data publikacji: 07.12.2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg pisemny na dostawę leków dla Mieszkańców Domu w roku 2010.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w ogłoszeniu i w załączniku Nr 1:
Termin składania ofert: 15.12.2009 r., godz. 12:00
----------------------
Zwycięzcy przetargu: Apteka Prywatna Maria Ryczek, Ewa Kuta-Piekarska, Spółka Jawna, ul. Lwowska 22, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 26.11.2009
BZP Numer ogłoszenia: 407754 - 2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób przebywających w DPS w 2010 roku, w tym:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby świeże
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce
 • Zadanie nr 10 - Jaja

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
Termin składania ofert: 08.12.2009 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże - "ANKA" A. Znamirowska, G.Korcik Spółka Jawna, Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 33-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby świeże - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMA" Hurtownia Artykułów Spożywczych, Mrożonek i Lodów, E. Bąk, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce - "MARTEX" Piotr Ziembla, Jerzy Banyś, Spółka Jawna, ul. Brzezowiecka 4, 32-800 Brzesko
 • Zadanie nr 10 - Jaja - "MARTEX" Piotr Ziembla, Jerzy Banyś, Spółka Jawna, ul. Brzezowiecka 4, 32-800 Brzesko

-----------------------

Data publikacji: 02.12.2009
Infromacja o uniewaznieniu postępowania przetargowego. Z powodu braku ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2010 roku do obiektów zamawiającego ustalonym na dzień 01.12.2009 ogłoszonym w BZP pod nr 385848 - 2009 postępowanie przetargowe o nr sprawy DAGT.380-7/09 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: 05.11.2009
BZP Numer ogłoszenia: 385848 - 2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2010 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
Termin składania ofert: 01.12.2009 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 25.09.2009
BZP Numer ogłoszenia: 374792 - 2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy "DOM-KOMPLEX" sc. Mirosław Tracz i Marian Kuta w Tarnowie, ul. Migdałowa 6, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 14.08.2009
BZP Numer ogłoszenia: 279538 - 2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych remontowych, polegających na wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, skucie murka korytka żelbetowego, wyprofilowanie spadków.
Zakres robót liczony po długości rynny ok.192 mb, rury spustowe 108 mb, obróbka blacharska murka ogniowego mb=9.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (projekt).
Termin składania ofert: 08.09.2009 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 28.01.2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w 2009 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 20.01.2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wody pitnej i odbiór ścieków w 2009 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 15.01.2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2009 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
-----------------------

Data publikacji: 15.01.2009
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2009 roku.
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENION Energia Sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 08.12.2008
Infromacja o uniewaznieniu postępowania przetargowego. Z powodu braku ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2009 roku do obiektów zamawiającego ustalonym na dzień 01.12.2008 ogłoszonym w BZP pod nr 297617-2008 postępowanie przetargowe o nr sprawy DAGT.380-5/08 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: 18.11.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób przebywających w DPS w 2009 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 08.12.2008 r., godz. 12:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże - Zakład Piekarniczy "Starówka", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze - Firma Handlowa "TROKOS" Sp. J. Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 33-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne - przetarg unieważniono, następnie w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę z: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "DAR MORZA" Aleksander Padlik, 30-720 Kraków, ul. Saska 23
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • Zadanie nr 10 - Jajka - Firma Handlowa "JAJ-POL" s.c. M. P. Słowik, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 20
-----------------------

Data publikacji: 04.11.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2009 roku .
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 01.12.2008 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 26.09.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych remontowych dróg, placów i oświetlenia terenu określonych w dokumentacji projektowej.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 20.10.2008 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Usługi Budowlane "WES-BUD", Wiesław Frys, Nowodworze 54B, 33-112 Tarnowiec
-----------------------

Data publikacji: 15.02.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej w 2008 roku .
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 31.01.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wody pitnej i odbiór ścieków w 2008 roku .
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
-----------------------

Data publikacji: 28.01.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2008 roku .
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
-----------------------

Data publikacji: 28.01.2008
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2008 roku .
-----------------------
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENION Energia Sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
-----------------------

Data publikacji: 17.12.2007
Infromacja o uniewaznieniu postępowania przetargowego. Z powodu braku ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2008 roku do obiektów zamawiającego ustalonym na dzień 14.12.2007 ogłoszonym w BZP pod nr 243437-2007 postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Data publikacji: 06.12.2007
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej w 2008 roku.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 14.12.2007 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 06.12.2007
Infromacja o uniewaznieniu postępowania przetargowego. Z powodu braku ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej w 2008 roku do obiektów zamawiającego ustalonym na dzień 5.12.2007 ogłoszonym w BZP pod nr 231486-2007 postępowanie przetargowe o nr sprawy DAGT.380-11/07 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 p.1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Data publikacji: 23.11.2007
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na ciągłą dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w 2008 roku .
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 05.12.2007 r., godz. 13:00
-----------------------
Zwycięzcy przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).
-----------------------

Data publikacji: 31.10.2007
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności, w tym:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce
 • Zadanie nr 10 - Jajka

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 14.11.2007 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2008, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zadanie nr 1 - Mąki i kasze - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 2 - Pieczywo świeże - Zakład Piekarniczy "Starówka", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 • Zadanie nr 3 - Przyprawy i używki - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 4 - Pozostałe produkty spożywcze - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zadanie nr 5 - Mleko i produkty mleczarskie - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 33-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
 • Zadanie nr 6 - Drób i podroby - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 7 - Mięso, wędliny i wyroby drobiowe - Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
 • Zadanie nr 8 - Ryby i produkty rybne - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "DAR MORZA" Aleksander Padlik, 30-720 Kraków, ul. Saska 23
 • Zadanie nr 9 - Warzywa i owoce - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • Zadanie nr 10 - Jajka - Firma Handlowa "JAJ-POL" s.c. M. P. Słowik, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 20
-----------------------

Data publikacji: 07.05.2007
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg publiczny (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych Dz.U.nr 97 poz 443) w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit Nr rej KWW 2536,
model FT100 2.5 Diesel Kat.MR'95 2,8 t;
wersja osobowa dla 9 osób siedzących- fotele wyjmowane z możliwością przewozu osób na wózkach lub towaru po wyjęciu foteli;
rok produkcji samochodu 1999 ;
przebieg 103 tys km;
kolor czerwony,
dop. masa całkowita: 2650 kg
rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem, 4-ro drzwiowy
napęd tylny;
silnik poj.2496 ccm ; moc 51 kW (69 KM)
długość/szerokość 4616/1974
koła 196R14C.
wyposażenie dodatkowe: koła-ogumienie letnie i zimowe
listwy podłogowe do mocowania wózków.
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 18 maja 2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie DPS.
Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie DPS jw.
Cena wywoławcza: 18.000 zł
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1.800 zł należy wpłacić do godz. 10:00 dnia 18 maja 2007 r. w kasie sprzedającego tj. w siedzibie DPS.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta jako najlepsza, o najwyższej cenie, uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
W przypadku braku w ustalonym terminie zapłaty nabywca traci prawo do zakupu oraz do zwrotu złożonego wadium.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
Oferty pisemne podpisane przez osoby, które ubiegają się o nabycie w/w samochodu należy składać w zaklejonych kopertach w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pokój nr 26 u organizatora przetargu do dnia 18 maja 2007 r. do godz. 10:00.
Okres związania ofertą : 14 dni.
Oferty poniżej ceny wywoławczej lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
Sprzedający zastrzega, że jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę przysługuje mu prawo kontynuowania przetargu w formie licytacji lub swobodnego wyboru oferty.
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
Termin zapłaty zgłoszonej ceny: nie później niż 7 dni na wskazane konto bankowe sprzedającego.
Wydanie samochodu nastąpi po podpisaniu protokołu i okazaniu potwierdzenia wpłaty.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Grzegorz Ślązak, 33-100 Tarnów, ul. Piotra Skargi 29/7

-----------------------

Data publikacji: 13.04.2007
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Tord Transit Nr rej KWW 2536,
model FT100 2.5 Diesel Kat.MR'95 2,8 t;
wersja osobowa dla 9 osób siedzących- fotele wyjmowane z możliwością przewozu osób na wózkach lub towaru po wyjęciu foteli;
rok produkcji samochodu 1999 ;
przebieg 103 tys km;
kolor czerwony,
wyposażenie dodatkowe komplet opon zimowych.
dop. masa całkowita: 2650 kg
rodzaj nadwozia: frugon z podwyższonym dachem, 4-ro drzwiowy
napęd tylny;
silnik poj.2496 ccm ; moc 51 kW (69 KM)
długość/szerokość 4616/1974
koła 196R14C.
Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie DPS jw.
Licytacja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 13:00 w siedzibie DPS.
Wadium w wysokości 1100 zł należy wpłacić do godz. 12:00 w dniu 25 kwietnia 2007 r. w kasie sprzedającego tj w siedzibie DPS.
Cena wywoławcza 21.100,00 zł wysokość postąpienia 500 zł.
Termin zapłaty po zakończonej licytacji : nie później niż 7 dni na wskazane konto bankowe sprzedającego. Wydanie samochodu nastąpi po podpisaniu protokołu i okazaniu potwierdzenia wpłaty wylicytowanej ceny.
W przypadku nieuiszczenia zapłaty nabywca traci prawo do zakupu oraz złożonego wadium.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
-----------------------
Zwycięzca licytacji: nie roztrzygnięto

-----------------------

Data publikacji: 15.12.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pielucho-majtek, pieluch i wkładek anatomicznych dla dorosłych.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ. Termin składania ofert: 28.12.2006 r., godz. 13:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEDEX" R. Sznyterman, J. Sznyterman Spółka Jawna, 33-072 Kraków, ul. Nawojki 6-8/9

-----------------------
Data publikacji: 06.12.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, w tym:
 • Zad. nr 1 - mąki i kasze
 • Zad. nr 2 - przyprawy i używki
 • Zad. nr 3 - świeże pieczywo
 • Zad. nr 4 - mrożonki
 • Zad. nr 5 - pozostałe artukuły spożywcze.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ. Termin składania ofert: 15.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zad. nr 1 - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zad. nr 2 - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • Zad. nr 3 - Zakład Piekarniczy "Starówka", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 • Zad. nr 4 - przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty)
 • Zad. nr 5 - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
-----------------------


Data publikacji: 06.12.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców, w tym:
 • Zad. nr 1 - warzywa okopowe
 • Zad. nr 2 - jabłka
 • Zad. nr 3 - pozostałe owoce i warzywa.

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 14.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zad. nr 1 - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • Zad. nr 2 - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • Zad. nr 3 - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
-----------------------
Data publikacji: 06.12.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, drobiu i produktów drobiowych, w tym:
 • Zad. nr 1 - mięso i wędliny
 • Zad. nr 2 - drób i produkty drobiowe.

Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 13.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.

-----------------------
Zwycięzcy przetargu:
 • Zad. nr 1 - Zakład Rolny Przemysłu Mięsnego "JANPOL", Jan i Grażyna Słomka S. J., 26-020 Chmielnik, ul. W. Witosa 39
 • Zad. nr 2 - Zakład Rolny Przemysłu Mięsnego "JANPOL", Jan i Grażyna Słomka S. J., 26-020 Chmielnik, ul. W. Witosa 39
-----------------------
Data publikacji: 05.12.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 12.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Mlektar, Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 46

-----------------------
Data publikacji: 24.11.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków zgodnie z wystawionymi receptami w roku 2007.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załączniku do SIWZ.
Termin składania ofert: 07.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2007, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Apteka Prywatna Maria Ryczek, Ewa Kuta, Sp. j., ul. Lwowska 22, 33-100 Tarnów

-----------------------
Data publikacji: 24.11.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch fabrycznie nowych wózków podnośnikowych do przewożenia i podnoszenia osób leżących.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ.
Termin składania ofert: 04.12.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: dostawa i odbior do 20.12.2006.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: DELTOM Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Dekerta 19/8

-----------------------
Data publikacji: 24.10.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę łóżek dla dorosłych.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ.
Termin składania ofert: 10.11.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: druga połowa listopada 2006 r.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARIES", 38-400 Krosno, ul. Rynek 2

-----------------------
Data publikacji: 11.09.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli tj. szaf drewnianych w pokojach mieszkalnych na oddziale IV, V, VI i administracji.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 26.09.2006 r., godz. 12:00
Pożądany termin realizacji: rozpoczęcie robót powinno nastąpić 09.10.2006 r.; wymagany końcowy termin wykonania robót, odbioru 30.11.2006 r.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "AKMA", Zbigniew Podstawski, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43

-----------------------
Data publikacji: 09.08.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów oddziału nr V , VI i związanych z tym robót na niższych kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi oraz dostawa i montaż wyposażenia.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 25.08.2006 r., godz. 13:00
Pożądany termin realizacji: od września 2006 r., zakończenie nie później niż do dnia 30.11.2006r.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22

-----------------------
Data publikacji: 08.08.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego (licytacji) samochodu marki Polonez Truck 1,6; rok produkcji - 1995; przebieg - 103 745; cena wywoławcza 1 300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 29.08.2006 r. o godz. 9:00 w sali nr 153.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu należy wpłacić w kasie sprzedającego do godz. 14:00 dnia 28.08.2006 r.
Wadium nabywcy, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Oględzin w/w samochodu można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z nr 014/621-88-10 lub 622-21-54 wewn. 10.
-----------------------
Zwycięzca licytacji: Janusz Chrupek, Pogórska Wola 195

-----------------------
Data publikacji: 19.07.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów oddziału nr V , VI i związanych z tym robót na niższych kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi oraz dostawa i montaż wyposażenia.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 07.08.2006 r., godz. 13:00
Pożądany termin realizacji: od 16.08.2006, zakończenie nie później niż do dnia 30.11.2006r. -----------------------
Zwycięzca przetargu: przetarg unieważniono zgodnie z art. 93.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych (nie złożono żadnej oferty).

-----------------------

Data publikacji: 23.05.2006
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pielucho-majtek, pieluch i wkładek anatomicznych dla dorosłych w okresie od 01.07.2006 do 31.12.2006.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załączniku do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania ofert: 12.06.2006, godzina 13:00
Pożądany termin realizacji: okres od 01.07.2006 do 31.12.2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: "INES" Sp. z o. o., 36-021 Budziwój, ul. Jana Pawła II 138D

-----------------------
Data publikacji: 24.11.2005
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 152 gotowych paczek spożywczo-przemysłowych.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania ofert: 08.12.2005, godzina 12:00
Pożądany termin realizacji: 12-16 grudnia 2005 r.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Firma Handlowa "TROKOS" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
-----------------------
Data publikacji: 21.11.2005
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków zgodnie z wystawionymi receptami w roku 2006.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania ofert: 09.12.2005, godzina 12:00
Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
-----------------------
Zwycięzca przetargu: Apteka Prywatna Maria Ryczek, Ewa Kuta, Sp. j., ul. Lwowska 22, 33-100 Tarnów

-----------------------
Data publikacji: 21.11.2005
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości w roku 2006.
Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:
 • zadanie nr 1 - środki do pielęgnacji stali i do zmywarek
 • zadanie nr 2 - pozostałe środki czystości
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę zadania.
  Termin składania ofert: 09.12.2005, godzina 11:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
  -----------------------
  Zwycięzcy przetargu:
 • zadanie nr 1 - MEDI-SEPT Sp. z o. o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz
 • zadanie nr 2 - "Chemigos" Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. jawna, ul. K. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów
  -----------------------
  Data publikacji: 18.11.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin, drobiu i produktów drobiowych w roku 2006.
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:
 • zadanie nr 1 - drób i produkty drobiowe
 • zadanie nr 2 - mięso i wędliny
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę zadania.
  Termin składania ofert: 07.12.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
  -----------------------
  Zwycięzcy przetargu:
 • zadanie nr 1 - Firma Handlowa "TROKOS" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
 • zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LASKOPOL" sp. j., ul. Tarnowska, 34-600 Limanowa
  -----------------------
  Data publikacji: 15.11.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w roku 2006 r.
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery zadania:
 • zadanie nr 1 - produkty spożywcze sypkie
 • zadanie nr 2 - przyprawy i używki
 • zadanie nr 3 - świeże pieczywo
 • zadanie nr 4 - pozostałe produkty spożywcze
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę zadania.
  Termin składania ofert: 05.12.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
  -----------------------
  Zwycięzcy przetargu:
 • zadanie nr 1 - SAMAR Sp. z o. o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 113
 • zadanie nr 2 - SAMAR Sp. z o. o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 113
 • zadanie nr 3 - Zakład Piekarniczy "Starówka", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 • zadanie nr 4 - Firma Handlowa "Trokos" sp. j., 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409
  -----------------------
  Data publikacji: 15.11.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich w roku 2006.
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załącznikach do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Termin składania ofert: 02.12.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "MLEKPOL", 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 12a

  -----------------------
  Data publikacji: 14.11.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w 2006 r.
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w SIWZ jak również w załącznikach do SIWZ.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery zadania:
 • zadanie nr 1 - ziemniaki
 • zadanie nr 2 - warzywa
 • zadanie nr 3 - pozostałe owoce i warzywa
 • zadanie nr 4 - jabłka
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę zadania.
  Termin składania ofert: 30.11.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2006, sukcesywne dostawy na żądanie.
  -----------------------
  Zwycięzcy przetargu:
 • zadanie nr 1 - Zdzisław Walocha, 28-160 Wiślica, Jurków 110
 • zadanie nr 2 - Zdzisław Walocha, 28-160 Wiślica, Jurków 110
 • zadanie nr 3 - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
 • zadanie nr 4 - Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5
  -----------------------
  Data publikacji: 05.09.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na "Adaptację pomieszczeń na łazienki". Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w siwz jak również w załącznikach do SIWZ.
  Termin składania ofert: 21.09.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: Rozpoczęcie robót powinno nastąpić najpóźniej od 10.10.2005. Wymagany końcowy termin wykonania robót i odbioru : do 20.12.2005.
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22

  -----------------------
  Data publikacji: 20.07.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli tj. szaf drewnianych w pokojach mieszkalnych, w tym: - 3 szafy pojedyncze; - 6 szaf podwójnych; -19 szaf potrójnych ( w tym 4 szt z nadstawką); -10 szaf poczwórnych ( w tym 2 szt z nadstawką); Razem 38 szaf.
  Termin składania ofert: 19.08.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: Rozpoczęcie robót powinno nastąpić w pierwszej połowie września 2005. Wymagany końcowy termin wykonania robót i odbioru: do 30.11.2005.
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "AKMA", Zbigniew Podstawski, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43

  -----------------------
  Data publikacji: 20.07.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę windy towarowo-osobowej typu szpitalnego.
  Termin składania ofert: 08.08.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: Rozpoczęcie robót powinno nastąpić w pierwszej połowie września 2005. Wymagany końcowy termin wykonania robót, odbioru przez UDT i uruchomienie urządzenia : do 15.11.2005.
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "Pilawa", Eugeniusz Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg

  -----------------------
  Data publikacji: 08.04.2005
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gotowych posiłków obiadowych w m-cu czerwcu 2005 r.
  Termin składania ofert: 29.04.2005, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: Sukcesywne dostawy na żądanie w okresie kolejnych 30 dni czerwca 2005 r., ale ten termin może ulec zmianie w zależności od rozpoczęcia robót remontowych kuchni.
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: przetarg unieważniony

  -----------------------
  Data publikacji: 15.12.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców
  Termin składania ofert: 28.12.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: zad nr 1 - warzywa: Zdzisław Walocha, Jurków 110
  zad nr 2 - jabłka i zad nr 3 - pozostałe owoce i warzywa:
  Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5

  -----------------------


  Data publikacji: 01.12.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Termin składania ofert: 17.12.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: zad nr 1 - produkty spożywcze sypkie, zad nr 2 - przyprawy i używki i zad nr 3 - pozostałe produkty spożywcze:
  Firma Handlowa "Trokos" sp. j., Małgorzata Trojańska, Józef Trojański, 32-420 Gdów, ul. Krakowska 409

  -----------------------
  Data publikacji: 19.11.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków zgodnie z wystawionymi receptami w roku 2005
  Termin składania ofert: 03.12.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Apteka "Centaurus" Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, Pl. Jana Sobieskiego 2

  -----------------------
  Data publikacji: 28.10.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości
  Termin składania ofert: 02.12.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Firma Hadlowo Usługowa "KOGRAKO", 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 6

  -----------------------
  Data publikacji: 28.10.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców
  Termin składania ofert: 01.12.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: zadanie nr 1 - ziemniaki: Zdzisław Walocha, Jurków 110
  zadanie nr 2 - warzywa i owoce - przetarg unieważniony

  -----------------------
  Data publikacji: 28.10.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin, drobiu i produktów drobiowych
  Termin składania ofert: 30.11.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: zadanie nr 1 - drób i produkty drobiowe: P.H.P.U. "Imex" Sp. j., 32-800 Brzesko, ul. Dworcowa 12
  zadanie nr 2 - mięso i wędliny: Zakład Przetwórstwa Mięsnego "CHABURA", 32-820 Szczurowa, Rylowa 2

  -----------------------
  Data publikacji: 28.10.2004 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich
  Termin składania ofert: 29.11.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "MLEKPOL", 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 7

  -----------------------
  Data publikacji: 28.10.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Termin składania ofert: 26.11.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2005, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: zadanie nr 3 - świeże pieczywo: Zakład Piekarniczy "Starówka", 33-100 Tarnów, ul. Karkowska 4
  zadania nr 1, 2 i 4 - przetarg unieważniony

  -----------------------
  Data publikacji: 27.09.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej na białe PCV w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych,a w tym: 27 zestawów (w tym 2 kpl. po 3 kwatery, 4 kpl. po 2 kwatery, 21 kpl. po jednej kwaterze)
  Termin składania ofert: 15.10.2004, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: październik/listopad 2004
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: "OKNOTAR" Spółka z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna

  -----------------------
  Data publikacji: 5.01.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych,a w tym: zadanie nr 1 - przyprawy i używki, zadanie nr 2 - pozostałe produkty spożywcze
  Termin składania ofert: 30.01.2004, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: sukcesywne dostawy na żądanie w 2004 roku
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Rich-Pol, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9

  -----------------------
  Data publikacji: 5.01.2004
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości
  Termin składania ofert: 29.01.2004, godzina 13:00
  Pożądany termin realizacji: sukcesywne dostawy na żądanie w 2004 roku
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: KOGRAKO, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 6

  -----------------------
  Data publikacji: 30.12.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków na 2004 rok
  Termin składania ofert: 28.01.2004, godzina 13:00
  Pożądany termin realizacji: sukcesywne dostawy na żądanie w 2004 roku
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: "M&M" s.c. Mariusz Bartuś, Marcin Bartuś, 33-100 Tarnów, ul. J. Bema 5

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości
  Termin składania ofert: 18.12.2003, godzina 13:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: ...nie rozstrzygnięte...

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego
  Termin składania ofert: 17.12.2003, godzina 13:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: SPOŁEM w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Towarowa 12

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę drobiu i produktów drobiowych
  Termin składania ofert: 19.12.2003, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: IMEX, 32-800 Brzesko, ul. Dworcowa 12

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i produktów mleczarskich
  Termin składania ofert: 18.12.2003, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: MLEKPOL, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 7

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin
  Termin składania ofert: 17.12.2003, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: PEXOB Spółka Jawna, ul. Długa 70a w Tuchowie

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców
  Termin składania ofert: 16.12.2003, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 5

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Termin składania ofert: 15.12.2003, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: 12 m-cy roku 2004, sukcesywne dostawy na żądanie
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Rich-Pol, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9

  -----------------------
  Data publikacji: 24.11.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na zakupu bonów towarowych w ilości 2 100 szt. o nominale 10 zł
  Termin składania ofert: 8.12.2003, godzina 10:00
  Pożądany termin realizacji: wymagana ważność bonów do 6 m-cy od dnia zakupu
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), ul. Pilotów 6

  -----------------------
  Data publikacji: 26.09.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej na białe pcv w kuchni i piwnicach - część pierwsza; 33 zestawy (w tym 10 kpl. po 3 kwatery, 13 kpl. po 2 kwatery, 10 kpl. po jednej kwaterze)
  Termin składania ofert: 20.10.2003, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: październik/listopad 2003
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: "OKNOTAR" Spółka z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna

  -----------------------
  Data publikacji: 18.08.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej na białe PCV, 34 zestawów (w tym 70 kwater okiennych i 34 drzwi balkonowe)
  Termin składania ofert: 12.09.2003, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: wrzesień/październik 2003
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: "OKNOTAR" Spółka z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna

  -----------------------

  Data publikacji: 18.07.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu i docieplenie stropu budynku mieszkalnego - służbowego
  Termin składania ofert: 14.08.2003, godzina 12:00
  Pożądany termin realizacji: sierpień/wrzesień 2003
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Spóldzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22

  -----------------------

  Data publikacji: 20.06.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dwóch kompletów drzwi wejściowych zewnętrznych z białego PCV o wymiarach pojedynczego kompletu 180x205cm
  Termin składania ofert: 11.07.2003, godzina 13:00
  Pożądany termin realizacji: lipiec/sierpień 2003
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Petrosol" sp. z o.o 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58

  -----------------------
  Data publikacji: 05.06.2003
  Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup bonów towarowych o nominale 10 zł., w ilości 3569 szt.
  Termin składania ofert: 27.06.2003, godzina 13:00
  -----------------------
  Zwycięzca przetargu: Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), ul.Pilotów 6, reprezentowana przez: Panią Barbarę Buczek - Dyrektora Supermarketu w Tarnowie

  -----------------------
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów