Programy Realizowane Ze Środków Budżetu Państwa

2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 117 880zł

2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 80 086zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 75 295zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 75 295zł