Programy Realizowane Ze Środków Budżetu Państwa

W planie finansowym na rok 2021 przewidywana jest dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 1 181 103 zł na tzw. dofinansowanie miejsc na "starych zasadach"
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 80 086zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dodatkowe środki finansowe w ramach Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej na wypadek zachorowania na Covid-19.
Kwota przyznanego dofinansowania 75 295zł