logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 


Polski Orient – rowerem z Suwałk do Przemyśla

11 stycznia 2017
 
 
 
We wtorek 11 stycznia mieszkańcy Domu mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z podróżnikiem panem Pawłem Krysa. To kolejne, a pierwsze w tym roku spotkanie, miły gość poświęcił swojej wyprawie rowerowej wzdłuż Wschodniego Pogranicza Polski. Ta przyrodniczo-krajoznawcza wycieczka zaowocowała nie tylko niezapomnianymi wrażeniami, ale także bogatą kolekcją barwnych fotografii.
Ciekawej narracji towarzyszyły obrazy urokliwych wielokulturowych, kresowych miasteczek, perełek architektury sakralnej czy też sielskich, jakby zatrzymanych w czasie wsi, gdzie wszyscy nadal żyją w wyznaczonym przez przyrodę rytmie w zgodzie i harmonii. Niebywałe wrażenie na Seniorach wywarły fotografie obrazujące przyrodę tamtych terenów. Malownicze zabytki Puszczy Augustowskiej, polodowcowe jeziora o krystalicznej wodzie czy też urokliwa dolina Bugu pełna wzgórz, skarp i przepięknych lasów to tylko mała cząstka tego co zobaczyli mieszkańcy Domu uczestniczący w tym arcyciekawym spotkaniu.
Wszelkie prawa zastrze¿one. © 2008-2013 DPS Tarnów