logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 


"O przydrożnych kapliczkach rozsianych w krajobrazie modlitwy ludu polskiego"
– spotkanie w klubie Miszmasz

24 maja 2017
 
 
 
Majowe spotkanie w dyskusyjnym klubie Miszmasz poświecone było sięgającej XIX wieku tradycji odprawiania majowych nabożeństw przy przydrożnych kapliczkach. Zwyczaj, który upowszechnił się szybko w miastach i jest mimo upływu czasu nadal powszechny zwłaszcza w Polsce południowej.
Seniorzy z sentymentem rozpamiętywali wieczory sprzed nawet kilkudziesięciu lat kiedy to o zmroku przy kapliczkach gromadzili się wraz z innymi mieszkańcami z najbliższego sąsiedztwa by modlić się Litanią Loretańska i śpiewać pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Wszelkie prawa zastrze¿one. © 2008-2013 DPS Tarnów